Szkolenia

Szkolenia podologiczne • 1
 • Wdrożenie
  do pracy
 • Przygotowanie do pracy podologicznej

 • 1 000 PLN
 • Czas trwania – 8 godzin

 • BHP pracy
 • Zasady dezynfekcji
  i sterylizacji narzędzi
 • Przegląd przypadków
  z praktyki podologa
 • Pokaz prawidłowej
  diagnostyki i wykonania
  zabiegu podologicznego • 2
 • Techniki
  pracy
 • Techniki pracy podologicznej

 • 3 000 PLN
 • Czas trwania – 24 godziny

 • Wywiad podologiczny
  i praca z kartą pacjenta
 • Opracowanie paznokci
  i skóry problematycznej stóp
 • Praca frezarką,
  skalpelem, dłutem
 • Opis środków
  i produktów używanych
  w czasie i o zabiegu
 • 3
 • Odciski
  i brodawki
 • Odciski i brodawki wirusowe

 • 1 500 PLN
 • Czas trwania – 8 godzin

 • Prawidłowe różnicowanie zmian
 • Praca dłutem i skalpelem –
  techniki usuwania zmian
 • Opis środków i produktów używanych w czasie i po zabiegu
 • Opatrunki, odciążenia
  stosowane w podologii
 • 4
 • Klamra Frasera
 • Wrastające/wkręcające paznokcie – klamra Frasera
 • 2 500 PLN
 • Czas trwania – 16 godzin

 • Postępowanie
  z paznokciami z problemem
  wrastania/wkręcania się
 • Prawidłowe opracowanie
  paznokci problematycznych
 • Tamponada
 • Wykonanie i aplikacja
  klamry otronyksyjnej
  metalowej typu Fraser
 • Opis środków i produktów używanych w czasie
  i po zabiegu • 5
 • Stopa cukrzycowa
 • Stopa cukrzycowa w gabinecie podologicznym
 • 2 000 PLN
 • Czas trwania – 16 godzin

 • Praca z pacjentem chorym na cukrzycę
 • Wywiad podologiczny, karta pacjenta chorego na cukrzycę
 • Podstawowe testy diagnostyczne – badania czucia powierzchniowego i głębokiego, reakcja na uczucie ciepła i zimna (kamerton, monofilament, tip therm)
 • Profilaktyka cukrzycy
 • Postępowanie w przypadku zranienia osoby chorej
  na cukrzycę