Praktyka zawodowa 22.05.15

Po rocznej edukacji Pan Maciej zawitał w gabinecie aby poszerzyć zdobytą wiedzę o praktykę.

Panie Macieju – życzę samych podologicznych sukcesów!

W miejscu: Gabinet Podologiczny Elżbieta Jaworska